Magisterka

Aplikacja na magisterkę lub doktorat na Harvardzie

Krok po kroku. Na wszystkie kierunki

1. Wprowadzenie i kalendarz przygotowań
2. Wybór szkoły/programu
3. Nawiązanie kontaktu / wizyta w szkole
4. Egzaminy standardowe
  GRE General
  GRE Subject
  Ocenianie GRE
  Kiedy zdawać?
  TOEFL
5. Złożenie aplikacji
  Listy rekomendacyjne
  Statement of Purpose
  Wyciąg ocen
6. Finanse1. Wprowadzenie i kalendarz przygotowań

Celem tej sekcji jest usystematyzowanie i zebranie w jedym miejscu informacji dotyczących poszczególnych kroków jakie należy wykonać, aby złożyć aplikację na jedną ze szkół wchodzących w skład Uniwersytetu Harvarda na program magisterski lub doktorancki ("graduate & professional schools"). Struktura i organizacja uczelni zostały przedstawione w sekcji Studia w USA. Ze względu na dużą różnorodność wymagań, podajemy tutaj przede wszystkim informacje dotyczące elementów wspólnych dla aplikacji na każdą ze szkół.

Poniższy kalendarz należy traktować jako zbiór praktycznych wskazówek, umożliwiających rozeznanie w przebiegu procesu składania podań na programy magisterskie i doktoranckie. Nie jest wymagane ścisłe przestrzeganie kolejności omawianych kroków, a niektóre z nich mogą toczyć się równolegle, jak na przykład poszukiwanie odpowiedniej szkoły i programu przy jednoczesnym przygotowywaniu się do egzaminów standardowych.

Przygotowania do złożenia aplikacji należy rozpocząć niemal rok przed upływem terminu, przy czym w przypadku większości szkół i programów aplikację możemy formalnie złożyć już we wrześniu ostatniego roku studiów. Nad wieloma sekcjami aplikacji musimy zacząć pracować znacznie wcześniej, choć zaczynając we wrześniu, a nawet później, nie jesteśmy na zupełnie straconej pozycji.

Z reguły we wrześniu poszczególne szkoły i programy udostępniają kandydatom internetowy formularz aplikacyjny, który umożliwia rejestrację kandydatów. Dzięki temu kandydaci uzyskują dostęp do wszystkich informacji niezbędnych do złożenia aplikacji, w tym wykazu dokumentów, które należy w ramach aplikacji zgromadzić.

Większość aplikacji obejmuje następujące elementy: podstawowe dane kontaktowe (adres, telefon, e-mail), informacje biograficzne (pochodzenie, ścieżka edukacyjna), listy rekomendacyjne (opinie o studencie), Statement of Purpose, wyniki testów standardowych (GRE, GMAT, MCAT, LSAT) oraz testów językowych (TOEFL), wyciąg ocen oraz w niektórych przypadkach próbka własnej pracy naukowej (esej, wypracowanie, publikacja).


2. Wybór szkoły/programu

Nie później niż 12 miesięcy przed upływem terminu

Znalezienie szkoły i interesującego nas programu jest pracochłonne, dlatego warto rozpocząć poszukiwania jak najszybciej. Dobre dopasowanie szkoły i programu do naszych zainteresowań zwiększa szanse na przyjęcie w poczet studentów.

Wielu kandydatów jest zaskoczonych odkrywając, że Uniwersytet Harvarda na poziomie "graduate" składa się 11 oddzielnych, autonomicznie działających wydziałów/szkół ("graduate & professional schools"). W celu lepszego zrozumienia zakresu studiów na każdej ze szkół radzimy zapoznać się z oferowanymi przez nie programami akademickimi, które znajdziemy na stronach internetowych, najczęściej w zakładkach lub odnośnikach o nazwach Academic Programs, Academic Departments, Degree Programs and Concentrations lub Programs of Study.

Warto jednocześnie zapoznać się z typami dyplomów oferowanych przez poszczególne szkoły szukając zakładek lub odnośników noszących nazwę "Degree" lub "Certifcates".

Strategie wyboru szkoły oraz programu są różne. Można rozpocząć poprzez wybór jednej ze szkół i szukać w obrębie oferowanych przez nią programów. Można też zacząć szukać programu który spełnia nasze oczekiwania i w ten sposób dotrzeć do szkoły która go prowadzi. W przypadku Uniwersytetu Harvarda będąc studentem jednej szkoły można często uczęszczać na zajęcia prowadzone przez inną ze szkół, np. będąc studentem Graduate School of Design można również uczęszczać na zajęcia w Harvard Business School lub MIT. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronach Harvard Cross-Registration.


3. Nawiązanie kontaktu / wizyta w szkole

Nie później niż 6 miesięcy przed upływem terminu
Nie ma recepty zapewniającej dostanie się na Harvard. Są natomiast sposoby, które mogą zwiększyć nasze szanse. Wykazywanie zainteresowania programem i bezpośrednie poznanie osób, które go prowadzą jest z pewnością jednym z nich. O takich działaniach można myśleć w kategoriach małej kampanii promującej naszą osobę. Dodatkową zaletą takich spotkań, oprócz pozostawienia wspomnienia o nas w głowach osób decydujących o przyjęciach do danej szkoły, jest możliwość bezpośredniego zapoznania się ze sposobem, stylem i realiami prowadzenia zajęć oraz samym programem. Nic nie jest w stanie zastąpić możliwości bezpośredniej rozmowy z profesorami oraz studentami interesującej nas szkoły i programu.

Do wizyty na uczelni należy się solidnie przygotować. Najlepiej wybrać czas, kiedy prowadzone są zajęcia. Dobrym terminem jest wczesna wiosna, kiedy większość studentów ma już za sobą doświadczenia pierwszego semestru. Jeżeli któryś z profesorów interesuje nas szczególnie, warto postarać się ułożyć plan wizyty w taki sposób, aby uczestniczyć w jego zajęciach. Doskonale jeżeli uda nam się porozmawiać z profesorem przez kilka minut w trakcie zajęć.

Pamiętajmy o uprzedzeniu koordynatora programu ("program coordinator") o planach naszej wizyty. Ważne są również spotkania z dyrektorem programu ("program director") oraz z osobą z Amissions Office odpowiadającą za rekrutację na interesujący nas program. Admissions Office poszczególnych szkół często prowadzą spotkania informacyjne dla kandydatów, dlatego też warto sprawdzić stronę Admissions Office i zobaczyć kiedy odbywają się takie spotkania. W razie braku takich informacji na stronie warto napisać do Admissions Office z pytaniem o ich kolejne terminy. Do dobrych praktyk należy również wcześniejsze wysłanie agendy (punktów do omówienia) do osób, z którymi zamierzamy się spotkać.

Podsumowując:
1. Należy nawiązać kontakt z dyrektorem lub koordynatorem programu (telefonicznie lub poprzez e-mail, w zależności od tego, z którą formą komunikacji czujemy się bardziej komfortowo).

2. Przygotowując się do wizyty w szkole, należy przygotować listę interesujących nas przedmiotów oraz listę osób, z którymi chcemy porozmawiać. Należy przy tym pamiętać, że są to osoby bardzo zajęte, więc powinniśmy szanować ich czas i nie zadawać pytań, które znajdują się w sekcji Frequently Asked Questions na stronach internetowych szkoły lub programu.

3. Należy sprawdzić kalendarz Admissions Office interesującej nas szkoły oraz wybrać 2-3 dogodne dla nas terminy na potencjalną wizytę. Pamiętajmy, że w wakacje zajęcia się nie odbywają.

4. Warto poprosić koordynatora programu o pomoc w ułożeniu planu wizyty. Może to być jeden intensywny dzień lub 2-3 dni, w czasie których uczestniczymy w różnych zajęciach. Układając nasz plan należy pamiętać o uwzględnieniu spotkania informacyjnego w Admissions Office oraz znalezienie czasu na zamienienie paru słów z dyrektorem programu.

5. Bardzo pomocne jest wysłanie przed spotkaniem agendy (punktów do omówienia) osobom, z którymi umawiamy się na spotkanie.

6. Należy być przygotowanym na to, że w trakcie naszych rozmów nie będziemy jedynymi zadającymi pytania. Warto wcześniej zastanowić się nad własnymi odpowiedziami na podstawowe pytania takie jak: Dlaczego interesuję cię ten program? Jakie jest twoje doświadczenie, którym chcesz dzielić się z pozostałymi studentami?

Jeżeli wizyta nie wchodzi z rachubę, należy postarać się o znalezienie odpowiedzi na nasze pytania podczas rozmowy telefonicznej. Wykorzystując takie narzędzia jak Skype, można telefonować do Stanów Zjednoczonych za darmo. Koszty nie stanowią więc w tym przypadku żadnej przeszkody. Niezależnie od tego czy będzie to bezpośrednia wizyta czy też rozmowa telefoniczna, nawiązanie kontaktu zwiększa znacznie nasze szanse na przyjęcie na uczelnię.


4. Egzaminy standardowe

Nie później niż 2 miesiące przed upływem terminu

Wymagania dotyczące egzaminów standardowych różnią w zależności od szkoły. Informacje na ten temat należy sprawdzić na stronach internetowych poszczególnych szkół w sekcji Admissions lub Application Process, szukając informacji o wymaganych egzaminach oraz dodatkowych materiałach ("required materials/tests"). W większości przypadków będziemy musieli zdać egzamin językowy TOEFL oraz jeden z egzaminów: GRE - najczęściej wymagany, GMAT - szkoła biznesu, MCAT - szkoła medyczna, LSAT - szkoła prawa. Egzaminy standardowe to przede wszystkim sprawdziań praktycznych umiejętności.

Istnieją dwa rodzaje testów GRE - test ogólny (GRE General) oraz przedmiotowy (GRE Subject).

GRE General

Każdy kandydat przystępujący do egzaminu GRE musi zdać test ogólny - GRE General. Składa się on z trzech części: językowej (verbal), matematycznej (quantitative) oraz analitycznej (analitical writing).

Część językowa testuje naszą znajomość angielskiego słownictwa oraz gramatyki. Składa się ona z około 30. zadań wielokrotnego wyboru, w których musimy dopasować synonim/antonim, uzupełnić zdanie odpowiednim słowem albo wybrać odpowiednie słowo na podstawie przeczytanego fragmentu tekstu.

Część matematyczna to około 30 zadań na poziomie szkoły średniej polegających na manipulacji ułamkami, odczytywaniu danych z wykresu lub rozwiązaniu prostych zadań z treścią. Sam egzamin nie jest zbyt trudny, ale ilość zadań do rozwiązania w krótkim czasie sprawia, że nie jest wcale tak łatwo uzyskać dobry wynik.

Część analityczna polega na napisaniu dwóch krótkich esejów (każdy po około 400 słów) na podstawie przeczytanego tekstu. Zwykle naszym zadaniem jest identifikacja i udowodnienie błędów w rozumowaniu i logice podanego fragmentu.

Największą trudność kandydatom spoza USA sprawia część językowa, ponieważ testuje znajomość raczej rzadko wykorzystywanych słów. Niestety nie ma żadnej magicznej metody na ominięcie tego problemu, tak więc część z tych słówek trzeba po prostu zapamiętać. W zdobyciu dobrego wyniku w tej części z pewnością pomoże nam lista trzystu słów najczęściej pojawiających się na egzaminach GRE. Przygotowując się do egzaminów warto kupić lub wypożyczyć książki z przykładowymi testami GRE (możliwość wypożyczenia materiałów potrzebnych do przygotowania do egzaminów oferują filie Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta).

GRE Subject

GRE Subject to trzygodzinny test wielokrotnego wyboru składający się z około stu pytań. Testy z różnych przedmiotów są na różnym poziomie trudności i jedynym sposobem zapoznania się z ich strukturą jest nabycie książki testów GRE dla poszczególnych przedmiotów. Należy wcześniej upewnić się, że dana szkoła lub program wymagają od nas przystąpienia do konkretnych testów przedmiotowych.

Ocenianie GRE

Ocena każdej części testu GRE składa się z wyniku numerycznego i wartości procentowej. Pierwsza liczba to wynik obliczony na podstawie algorytmów wytłumaczonych w literaturze którą przyśle nam firma ETS w ramach rejestracji. Zakres punktów możliwych do zdobycia dla różnych części to: część językowa (verbal) 200-800 punktów, część matematyczna (quantitative) 200-800 punktów, część analityczna (analytical) 0-6 punktów, część przedmitowa (GRE Subject) 200-990 punktów. Bardziej przejrzystą oceną jest wartość procentowa. Informuje ona od jakiej części osób zdających dany test kandydat uzyskał lepszy wynik. Na przykład jeśli w części językowej uzyskamy wynik 70% to oznacza to, że zdobyliśmy wynik lepszy od 70% zdających (a gorszy od 30%).

Jakie wyniki potrzebne są nam aby dostać się na studia? Wszystko zależy od kierunku, na który zdajemy. Czasami poszczególne szkoły i wydziały informują na swoich stronach internetowych o średnich wynikach obecnych studentów. Z reguły osoby zdające na kierunki ścisłe powinny uzyskać powyżej 700 punktów na teście matematycznym (chociaż wynik zbliżony do 800 byłby milej widziany), natomiast dobry wynik z części językowej liczy się mniej (wyniki powyżej 400 punktów są akceptowalne). Na kierunkach humanistycznych naturalne bardziej zwraca się uwagę na część analityczną i językową. Jeśli dany kierunek wymaga zdawania testu przedmiotowego (GRE Subject) to test ogólny (GRE General) traci nieco na znaczeniu. Z testu przedmiotowego powinniśmy uzyskać wynik minimum 80% (90% jest bardziej pożądane).

Należy jednocześnie pamiętać o tym, że wyniki egzaminów są tylko jednym z wielu elementów decyzji o ewentualnym przyjęciu do szkoły. Dobre listy rekomendacyjne oraz dobry Statement of Purpose mogą zrekompensować niższy wynik uzyskany na egzaminach GRE.

Kiedy zdawać?

GRE General można zdawać praktycznie codziennie. Rejestracji należy dokonać z wyprzedzeniem za pośrednictwem strony ETS. Egzaminy w Warszawie można zdawać w siedzibie Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych (PJWSTK). Jeśli mamy czas to powinniśmy przystąpić do testu ogólnego (GRE General) najwcześniej jak to możliwe na wypadek niepowodzenia (jeśli np. ze stresu nie powiodła nam się część matematyczna). W takim przypadku do egzaminów możemy podejść ponownie przed wysłaniem wyników do odpowiednich szkół. Testy przedmiotowe (GRE Subject) organizowane są jedynie dwa razy w roku (również w Warszawie, choć niekoniecznie w PJWSTK). Ostatnim terminem w jakim możemy przystąpić do testu tak aby jego wynik dotarł do szkoły na czas jest listopad. Oznacza to, że rejestracji na egzamin powinniśmy dokonać już we wrześniu. Istnieje również wcześniejszy termin kwietniowy, który warto rozważyć na wypadek niepowodzenia (a także w celu zmniejszenia liczby stresujących testów i formalności w okresie aplikacyjnym).

TOEFL

TOEFL to test językowy składający się z rozmowy, wysłuchania nagrania, napisania krótkiej rozprawki oraz przeczytania fragmentu tekstu. Każdej z tych części towarzyszą pytania testujące zrozumienie tekstu przez osobę przystępującą do egzaminu. Test TOEFL muszą zdawać wszyscy kandydaci, również ci, którzy posiadają inne certyfikaty poświadczające znajomość języka angielskiego. Do egzaminu TOEFL nie przystępują jedynie kandydaci studiujący na uczelniach w krajach anglojęzycznych. Test organizowany jest przynajmniej raz na miesiącu w wielu miastach Polski, ale warto przystapić do niego z wyprzedzeniem, tak aby mieć możliwość poprawienia swojego wyniku.


5. Złożenie aplikacji

Nie później niż 1 miesiąc przed upływem terminu

Istnieją dwie opcje składania dokumentów. Pierwsza opcja to wypełnienie aplikacji online i dosłanie wymaganych dokumentów w formie papierowej. Drugą opcją jest wydrukowanie aplikacji, wypełnienie jej w formie papierowej i wysłanie razem z kompletem wymaganych dokumentów. Ze wzgledu na wygodę Harvard poleca opcję pierwszą, tj. wypełnienie aplikacji online i dosłanie pozostałych dokumentów pocztą. Składanie aplikacji online ma jeszcze jedną dodatkową zaletę, a mianowicie fakt, że szkoła wie, że jesteśmy zainteresowani danym programem zanim dotrą do niej wszystkie dokumenty pocztą.

Zestaw wymaganych dokumentów różni się w zależności od wybranej przez nas szkoły oraz programu. Najczęściej w jego skład wchodzą następujące dokumenty:

Listy rekomendacyjne

Celem listów rekomendacyjnych jest przedstawienie umiejętności danego studenta, jego/jej przysposobienia do pracy naukowej, a także skontrastowanie jego/jej osiągnięć na tle innych studentów danej uczelni lub wydziału.

Listy rekomendacyjne w oryginale należy uzyskać od trzech różnych osób. Najpierw jednak trzeba dokładnie sprawdzić, w jakiej formie szkoła oczekuje od nas przedłożenia listów. Najczęstszym wymaganiem jest dostarczenie każdego z listów pocztą w oddzielnej, zaklejonej kopercie, która jest podpisana na odwrocie przez osobę udzielającą nam rekomendacji. Wymaganie to jest związane z poufnością listów rekomendacyjncyh oraz chęcią upewnienia się, że ich treść nie została zmieniona po złożeniu podpisu. Osobom, które prosimy o napisanie naszych listów rekomendacyjnych warto uprzednio przekazać tzw. Recommendation Form, do pobrania ze stron Admissions Office. Jest to dokument, w którym dana szkoła wyjaśnia osobom piszącym rekomendację jaki jest jej cel oraz który zawiera prośbę o dodatkowe informacje na ich temat.

Niektóre szkoły umożliwiają kandydatom również przekazanie listów rekomendacyjnych w formie elektronicznej za pośrednictwem specjalnej strony internetowej. W takim przypadku dane referentów wpisujemy w elektronicznej aplikacji, a system automatycznie wysyła do wkazanych przez nas osób wiadomość z instrukcją jak dostarczyć nasz list rekomendacyjny. Zwykle odbywa się to za pośrednictwem tej samej strony internetowej.

Praktycznie wszystkie listy rekomendacyjne stawiają studenta w bardzo dobrym świetle, jednak te najbardziej skuteczne popierają każde stwierdzenie (np. "bardzo dobrze współpracuje w grupie", albo "potrafi przejąć inicjatywę") konkretnymi przykładami, które zwykle oparte są na osobistych doświadczeniach osoby piszącej. Warto pamiętać, że osoby czytające referencje będą chciały się dowiedzieć czegoś konkretnego na temat osobowości studenta w kontekście akademickim i doświadczenia w prowadzeniu badań naukowych. Aby te informacje były wiarygodne list rekomendacyjny musi zawierać dokładne informacje o tym skąd referent zna studenta, a także odniesienia porównawcze - na przykład stwierdzenia typu "uzyskał/a średnią 4,7 na trzecim roku studiów" należy uzupełnić informacją typu "co uplasowało go/ją wśród górnych 2% słuchaczy na danym kierunku".

Należy dobrze zastanowić się nad wyborem osób, które poprosimy o napisanie listów rekomendacyjnych i dać im na to zadanie odpowiednio dużo czasu - minimum kilka tygodni lub nawet kilka miesięcy przed terminem złożenia aplikacji. Więcej informacji na temat pisania listów rekomendacyjnych znajduje się na stronie Nauka za granicą.

Statement of Purpose

Statement of Purpose jest dokumentem, w którym przedstawiamy i uzasadniamy naszą chęć studiowania danego programu. Zwykle jego objętość nie może przekraczać tysiąca słów (dwie strony A4). Co ważne, jest to jedyny osobisty dokument, w którym mamy szansę na odróżnienie się od reszty kandydatów, więc warto wykorzystać tę szansę na zaprezentowanie się jako osoby wyjątkowej oraz godnej zapamiętania.

Pamiętajmy, że dla czytającego liczy się nie tylko treść, ale także forma. Dlatego zanim zapiszemy ostateczną wersję eseju w naszym formularzu aplikacyjnym, tekst powinien przejść przez serię wersji roboczych, które za każdym razem powinny być czytane i sukcesywnie poprawiane przez znajomych, którzy znają język angielski lepiej niż my. Tekst musi być czytelny, poprawny gramatycznie i stylistycznie oraz posiadać logiczną i uporządkowaną strukturę. Tekst musi mieć odpowiedni wstęp, rozwinięcie i zakończenie, a każdy paragraf powinien rozwijać jeden wątek. Nasza praca powinna pokazywać w jaki sposb zainteresowaliśmy się daną dziedziną nauki, pokazać jak nasza dotychczasowa praca (zawodowa lub badawcza) przygotowała nas do rozpoczęcia studiów magisterskich lub doktoranckich, dlaczego akurat Harvard jest najlepszym miejscem na kontynuowanie naszych badań, co chcielibyśmy osiągnąć i w jaki sposób pomoże nam to zrealizować nasze długoterminowe cele.

Tak samo jak w przypadku listów rekomendacyjnych musimy się postarać o to, aby każde stwierdzenie było poparte konkretnymi przykładami. Jeśli mamy jakieś osiągnięcia, o których nie udało nam się wspomnieć w innej części aplikacji (publikacje/wygrane konkursy itp.), a które mają duże znaczenie dla naszej aplikacji, to warto wspomnieć o nich właśnie w Statement of Purpose.

Uzasadniając wybór uczelni należy wskazać na konkretne grupy badawcze oraz specjalistów, do których chcemy dołączyć i których badania chcemy kontynuować lub poszerzać. Zanim napiszemy tę część Statement of Purpose należy spędzić wiele czasu czytając informacje na stronach uczelni, grup badawczych, a także czytając publikacje poszczególnych naukowców

Wyciąg ocen

Wyciąg ocen (transcript) to zwykła lista przedmiotów/egzaminów z ocenami na oficjalnym piśmie przygotowanym przez naszą uczelnię. Jeśli jest to możliwe to powinniśmy poprosić o wersję w języku angielskim. Jeśli takiej opcji nie mamy, wówczas należy przetłumaczyć dokument u tłumacza przysięgłego, którego pieczątka oraz dane kontaktowe muszą znaleźć się na dokumencie. Tłumaczenie wraz z oryginałem należy załączyć do aplikacji.

Pozostałe informacje takie jak: wyniki standardowych egzaminów, informacje o dotychczas ukończonych studiach, doświadczenie zawodowe oraz wiele innych, wpisuje się w aplikacji online. Aby zacząć wypełniać aplikację online należy założyć sobie konto w systemie udostępniamym przez szkołę. Nic nie kosztuje, a ponadto nie musimy od razu wypełniać i wysyłać aplikacji. Poszczególne sekcje aplikacji możemy wypełniać w kilku podejściach. Dobrym pomysłem jest wydrukowanie formularza aplikacji online i wypełnienie go w ramach ćwiczenia na papierze. Struktura formularza podpowiada na jakiego typu rzeczy dana szkoła zwraca uwagę podczas rekrutacji. Nie bądźmy zatem zdziwieni prośbą o podanie ile lat pracowaliśmy zawodowo, w jakich firmach oraz czym konkretnie się zajmowaliśmy.

Przed wysłaniem dokumentów i złożeniem aplikacji online warto wszystko jeszcze raz przeczytać i zadać sobie pytanie: jaki obraz kandydata tworzą te dokumenty? Warto o przeczytanie naszej aplikacji poprosić również kogoś, kto dobrze nas zna i spytać co przykuwa jego/jej uwagę, co nas wyróżnia jako kandydata. Należy pamiętać o tym, że Admissions Office buduje sobie nasz obraz głównie na podstawie przesłanych przez nas dokumentów, więc warto zadać sobie pytanie co nas wyróżnia naszą aplikację spośród tysiąca innych.

Przed wysłaniem koniecznie powinniśmy wykonać kopię wszystkich dokumentów wchodzących w skład aplikacji. Zaleca się również przy nadawaniu przesyłki skorzystanie z opcji potwierdzenia odbioru, aby mieć pewność że dokumenty dotarą na miejsce.

Po wysłaniu dokumentów pocztą pozostaje już tylko wypełnienie oraz przesłania aplikacji online, a następnie czekanie na pocztowe potwierdzenie otrzymania aplikacji przez Admissions Office wybranej przez nas szkoły. Wiele szkół wysyła wiadomość e-mail potwierdzającą złożenie aplikacji online, a niektóre szkoły oferują również możliwość śledzenia statusu poszczególonych dokumentów. Oznacza to, że możemy sprawdzać które dokumenty Admissions Office już otrzymało, a których wciąż jeszcze brakuje. Po otrzymaniu wszystkich dokumentów pozostaje nam już tylko czekać na decyzję szkoły.

Jeśli decyzja jest odmowna to niestety nie możemy już nic więcej zrobić.

Jeśli jednak mamy szczęście i dostaniemy się na studia to jeszcze nie czas aby spocząć na laurach. List, który dostaniemy jest tzw. ofertą, w której zawarte są warunki naszego przyjęcia na daną szkołę bądź program. Bardzo ważną częścią oferty są warunki finansowe. Zwykle decyzji o przyjęciu na studia towarzyszy zaproszenie na dzień otwartych drzwi (open house), czyli kilka dni, podczas których poszczególne wydziały starają się zaprezentować kandydatom z jak najlepszej strony i zachęcić ich do przyjęcia oferty. Jest to idealny czas, aby zapoznać się nie tylko z miejscem ale także z ludźmi (profesorami oraz obecnymi studentami) i dowedzieć się jak wygląda nauka i życie na uczelni z ich perspektywy. Co więcej, większość uczelni zwykle zwraca pieniądze za zakwaterowanie i za przelot w ramach dni otwartych.

Na niektórych wydziałach zamiast przyjęcia na studia w ofercie dostajemy zaproszenie na dzień otwarty wraz z zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną. Polega ona zwykle na spotkaniu z potencjalnym promotorem i raczej luźnej rozmowie zarówno na temat kandydata (jego przeszłości, wiedzy oraz planów na przyszłość), jak również na temat badań promotora i przyszłości grupy badawczej. W czasie tej rozmowy promotor stara się dowiedzieć więcej na temat kandydata, ale także stara się zaprezentować swój wydział oraz badania od jak najlepszej strony. Warto zatem przygotować zawczasu listę pytań, które chcemy zadać naszym rozmówcom w czasie wizyty na uczelni.

Następnie musimy podjąć ostateczną decyzję o zaakceptowaniu lub odrzuceniu oferty. Jeśli zdecydujemy się na uczelnię to na przestrzeni paru miesięcy przed rozpoczęciem studiów otrzymamy wiele materiałów informacyjnych o uczelni wraz z dokumentami pozwalającymi nam na ubieganie się o wizę studencką F-1.


6. Finanse

Warunki finansowania studiów oraz możliwości zdobycia pomocy finansowej różnią się dla poszczególnych szkół. Poniżej prezentujemy krótkie omówienie dla GSAS - Graduate School of Arts and Sciences.

Graduate School of Arts and Sciences

Wbrew powszechnemu przekonaniu, w większości przypadków finansowanie studiów na GSAS jest najprostszą kwestią. Osoby przyjęte na studia otrzymują z reguły gwarantowane finansowanie w różnych formach, szczególnie na kierunkach biologicznych i ścisłych. Osoby składające aplikacje na kierunki humanistyczne często muszą ubiegać się o dodatkowe stypendia. Te stypendia są zwykle przyznawane najlepszym kandydatom, ale wydziały mogą również przyjmować osoby, które mają gwarantowane stypendium z innego miejsca (własne fundusze, stypendium z własnego kraju lub stypendia typu Fulbright).

Dla przykładu na wydziale fizyki finansowanie zarówno czesnego jak i kosztów życia jest gwarantowane na sześć lat. Na pierwszym roku jest to zwykłe stypendium (np. Purcell Fellowship), a w kolejnych latach Teaching Fellowship - w zamian za stypendium trzeba prowadzić zajęcia ze studentami, albo Research Assistantship - pieniądze pochodzą z grantu promotora za prowadzenie badań. W roku akademickim 2009/2010 wynagrodzenie dla studentów pierwszego i drugiego roku na wydziale fizyki (podobnie jest na innych) wynosiło około 2 400 dolarów miesięcznie, z czego trzeba odprowadzić podatek w wysokości 15%. Dla studentów trzeciego roku, a także dla roczników wyższych wynagrodzenie w tym samym roku akademickim wynosiło 2 700 dolarów.

Więcej informacji na temat pomocy finansowej znajduje się na stronach serwisu prowadzonego przez Anrzeja Nowojewskiego Nauka za granicą.


Harvard Graduate School of Arts and Sciences
    Graduate Admissions

Harvard Business School
    MBA Program
    Doctoral Program
    Executive Education

Harvard Graduate School of Design
    Graduate Admissions
    Executive Education

Harvard Divinity School
    Graduate Admissions

Harvard Graduate School of Education
    Graduate Programs
    Professional Education

Harvard School of Engineering and Applied Sciences
    Graduate Programs

Harvard Kennedy School
    Graduate Admissions
    Executive Education

Harvard Law School
    Admissions for All Programs

Harvard Medical School
    Graduate Admissions
    Continuing Medical Education

Harvard School of Dental Medicine
    DMD Program
    Advanced Graduate Education

Harvard School of Public Health
    Graduate Admissions
    Executive Education

Radcliffe Institute for Advanced Study
    Fellowship Program


Autorzy:
Andrzej Nowojewski G2
Michał Kopeć GSE '06
Redakcja:
Piotr Hołysz '07

Poznaj nas lepiej!

Zarząd Towarzystwa

Zarząd Towarzystwa wybierany jest w ostatni piątek kwietnia podczas jednego z cotygodniowych spotkań Towarzystwa. Poznaj jego obecnych członków!

Statut Towarzystwa

Zapoznaj się z oficjalnym statutem Polskiego Towarzystwa na Harvardzie działającego od blisko 25 lat.

Media

Wybrane artykuły prasowe traktujące o lub opublikowane przez członków Polskiego Towarzystwa na Harvardzie. Jak wygląda ich życie? Co robią po studiach?