Wprowadzenie

Jak wygląda system studiów w Stanach?

Podział edukacji na College i Graduate School

Licencjat - Undergraduate

Studia w Polsce i w Stanach Zjednoczonych różnią się między sobą procedurami składania podań, ogólną filozofią edukacji, a także procesem zdobywania kolejnych tytułów oraz stopni naukowych. Niezależnie od zainteresowań, studia w USA zaczynamy zawsze od czteroletnich studiów licencjackich, kończących się zdobyciem dyplomu BA (Bachelor of Arts - licencjat w zakresie sztuk, nauk przyrodniczych i matematycznych, itp.) lub BSc (Bachelor of Science - licencjat w zakresie inżynierii). Pomimo swojej nazwy, na rynku pracy i w świecie akademickim dyplom BA/BSc ma w USA oraz innych krajach anglojęzycznych praktycznie taki sam status jak tytuł magistra w Polsce. Studia magisterskie, zakończone uzyskaniem dyplomu MA (Master of Arts) lub MSc (Master of Science) trwają zwykle od roku do trzech lat. Rozpoczęcie kilkuletnich studiów doktoranckich w większości przypadków możliwe jest już po otrzymaniu licencjatu.


Magisterium i Doktorat - Graduate & Professional Schools

Dyplomu BA/BSc nie można uzyskać w zakresie medycyny, prawa czy też zarządzania w biznesie. Te dziedziny możemy studiować na osobnych wydziałach/szkołach ("graduate & professional schools"), które wchodzą w skład całego uniwersytetu. Studia takie rozpoczynamy dopiero po otrzymaniu licencjatu i przejściu specjalnej procedury kwalifikacyjnej. Kierunek studiów licencjackich nie musi zgadzać się z planami zawodowymi: dyplomowany matematyk może myśleć o prawie, literaturoznawca - o medycynie, a biolog - o biznesie. Ponadto tytuł licencjata nie musi zostać uzyskany na tej samej uczelni co planowane studia magisterskie czy doktoranckie, tak więc można takie studia podjąć na Uniwersytecie Harvarda bez konieczności wcześniejszego ukończenia Harvard College.


Programy akademickie oferowane przez Uniwersytet Harvarda

Poniżej znajduje się przegląd wydziałów/szkół wchodzących w skład Uniwersytetu Harvarda oraz zakres najważniejszych wymagań stawianych kandydatom przez każdą ze szkół. Wśród wspólnych elementów, oprócz podstawowych dokumentów zgłoszeniowych, wymagane jest przedstawienie wykazu dotychczasowych ocen oraz listów rekomendacyjnych, napisanie esejów na wcześniej zadane tematy, przedstawienie zaświadczenia o poziomie znajomości języka angielskiego (najczęściej TOEFL) oraz odbycie rozmowy kwalifikacyjnej.

Poniższe zestawienie zawiera jedynie najważniejsze informacje. Kandydaci powinni samodzielnie upewnić się o ofercie akademickiej oraz wymaganiach na stronach internetowych poszczególnych szkół.

Dodatkowo udostępniamy uproszczony schemat organizacyjny Uniwersytetu Harvarda, pokazujący współzależność organizacyjną poszczególnych wydziałów/szkół wchodzących w skład uczelni. [Pobierz plik PDF]


Nazwa wydziału/szkoły Przedmiot studiów Opis Najważniejsze
wymagania
Harvard College Licencjat
na kierunkach ścisłych, przyrodniczych
oraz humanistycznych
Czteroletnie studia licencjackie (BA, BSc), które w Stanach Zjednoczonych stanowią podstawowy poziom wykształcenia wyższego (odpowiednik polskiego magisterium) Aplikacje składają licealiści
w pierwszym półroczu klasy maturalnej

Eseje (stanowią najważniejszą część aplikacji)

Konieczność zdania egzaminów SAT Reasoning Test oraz SAT Subject Test
Graduate School of Arts and Sciences Magisterium
lub doktorat na kierunkach ścisłych, przyrodniczych
oraz humanistycznych
Roczne lub dwuletnie studia magisterskie (MA, MSc) lub kilkuletnie studia doktoranckie (PhD) Posiadanie tytułu BA/BSc
lub jego odpowiednika zdobytego w toku co najmniej czteroletnich studiów*

Konieczność zdania egzaminów GRE

Wybrane programy wymagają przedstawienia pisemnej próbki własnej pracy naukowej
School of Engineering
and Applied Sciences
Inżynieria Roczne lub dwuletnie studia magisterskie (MSc, ME) lub kilkuletnie studia doktoranckie (PhD) Posiadanie tytułu BA/BSc
lub jego odpowiednika

Konieczność zdania egzaminów GRE
Harvard Business School Zarządzanie
w Biznesie (MBA)
Dwuletnie studia magisterskie (MBA) lub kilkuletnie studia doktoranckie (DBA) Posiadanie tytułu BA/BSc
lub jego odpowiednika

W większości przypadków wymagane jest przynajmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe

Konieczność zdania egzaminów GMAT
Harvard Graduate School of Design Architektura
i Planistyka
Półtora-, dwu- oraz trzyletnie programy studiów magisterskich (MArch, MLA, MUP, MDesS) lub kilkuletnie studia doktoranckie (DDes, PhD) Posiadanie tytułu BA/BSc
lub jego odpowiednika

Konieczność zdania egzaminów GRE

Portfolio zawierające najważniejsze prace kandydata związane z projektowaniem
Harvard Divinity School Religioznawstwo Jednoroczne, dwu- lub trzyletnie programy magisterskie (MTh, MTS, MDiv) lub kilkuletnie studia doktoranckie (DTh) Posiadanie tytułu BA/BSc
lub jego odpowiednika

Konieczność zdania egzaminów GRE
Harvard Kennedy School Administracja publiczna Roczny program MC/MPA, dwuletnie programy magisterskie (MPA, MPP, MUP) lub kilkuletnie studia doktoranckie (PhD) Posiadanie tytułu BA/BSc
lub jego odpowiednika

Konieczność zdania egzaminów GRE lub GMAT
w zależności od wymagań konkretnego programu
Harvard Graduate School of Education Edukacja Roczne lub dwuletnie studia magisterskie (EdM) lub kilkuletnie studia doktoranckie (EdD, EdLD) Posiadanie co najmniej tytułu BA/BSc

Konieczność zdania egzaminów GRE (lub GMAT
w przypadku programu EdLD)
Harvard Law School Prawo Trzyletnie studia prawnicze pierwszego stopnia (JD - odpowiednik polskiego magisterium), roczne studia magisterskie dla prawników (LLM) lub bardzo selektywne studia doktoranckie (SJD) Posiadanie tytułu BA/BSc
lub jego odpowiednika
oraz konieczność zdania egzaminów LSAT aplikując
na program JD

Posiadanie tytułu JD, LLB
lub magisterium z prawa aplikując na program LLM

Posiadanie tytułu LLM
z Harvardu lub wiodącej szkoły prawa w Stanach Zjednoczonych aplikując
na program SJD
Harvard Medical School Medycyna Czteroletnie studia medyczne pierwszego stopnia (MD - odpowiednik polskiego magisterium) lub kilkuletnie studia medyczne pierwszego stopnia łączone z programami magisterskimi oraz innymi studiami doktoranckimi (MD/PhD, MD/MBA, MD/JD) Posiadanie tytułu BA/BSc
lub jego odpowiednika

Konieczność zdania egzaminów MCAT

Spędzenie przynajmniej jednego roku studiów
na amerykańskiej lub kanadyjskiej uczelni

Konieczność zaliczenia
na studiach pierwszego stopnia (BA/BSc) zestawu odpowiednich przedmiotów ścisłych (biologia, chemia, fizyka) oraz matematykę
[w praktyce oznacza to konieczność odbycia studiów licencjackich w Stanach Zjednoczonych]
Harvard School of Dental Medicine Stomatologia Cztero- lub pięcioletnie studia stomatologiczne pierwszego stopnia (DMD - odpowiednik polskiego magisterium), studia magisterskie lub doktoranckie zakończone projektem badawczym (odpowiednio MMSc oraz DMSc) Posiadanie tytułu BA/BSc lub jego odpowiednika

Konieczność zaliczenia
na studiach pierwszego stopnia (BA/BSc) zestawu odpowiednich przedmiotów ścisłych (biologia, chemia, fizyka) oraz matematykę
[w praktyce oznacza to konieczność odbycia studiów licencjackich w Stanach Zjednoczonych]
Harvard School of Public Health Zdrowie Publiczne Studia magisterskie (MPH, MSc, MOH) lub studia doktoranckie (DPH, DSc) Większość programów oferowanych przez School
of Public Health wymaga od kandydatów posiadania tytułów BA/BSc, MD, JD, MBA, PhD, DSc lub ich odpowiedników

Konieczność zdania egzaminów GRE
* - Warunek spełniany przez polskie magisterium, ale nie przez licencjat. Uznawane są również trzyletnie programy licencjackie zakończone przyznaniem dyplomu BA/BSc na jednej z brytyjskich uczelni.

BA - Bachelor of Arts, BSc - Bachelor of Science, DBA - Doctor of Business Administration, DDes - Doctor of Design, DMD - Doctor of Dental Medicine, DMSc - Doctor of Medical Science, DSc - Doctor of Science, DTh - Doctor of Theology, EdD - Doctor of Education, EdLD - Doctor of Education Leadership, EdM - Master of Education, JD - Juris Doctor, LLM - Master of Laws, MA - Master of Arts, MArch - Master in Architecture, MBA - Master of Business Administration, MC/MPA - Mid-Career/Master in Public Administration, MD - Doctor of Medicine, MDesS - Master in Design Studies, MDiv - Master of Divinity, ME - Master of Engineering, MLA - Master in Landscape Architecture, MMSc - Master of Medical Science, MOH - Master of Occupational Health, MPA - Master in Public Administration, MPH - Master of Public Health, MPP - Master in Public Policy, MSc - Master of Science, MTh - Master of Theology, MTS - Master of Theological Studies, MUP - Master in Urban Planning, PhD - Doctor of Philosophy, SJD - Doctor of Juridical Science


Autorzy:

  • Piotr Hołysz '07
  • Krzysztof Kozak '10
  • Redakcja:

  • Piotr Hołysz '07

Poznaj nas lepiej!

Zarząd Towarzystwa

Zarząd Towarzystwa wybierany jest w ostatni piątek kwietnia podczas jednego z cotygodniowych spotkań Towarzystwa. Poznaj jego obecnych członków!

Statut Towarzystwa

Zapoznaj się z oficjalnym statutem Polskiego Towarzystwa na Harvardzie działającego od blisko 25 lat.

Media

Wybrane artykuły prasowe traktujące o lub opublikowane przez członków Polskiego Towarzystwa na Harvardzie. Jak wygląda ich życie? Co robią po studiach?